FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam C

Cyklus

cyklus (gr.)

- ucelený rad, súbor častí tvoriacich vyšší celok, napr. rad umeleckých diel, spisov, prednášok, spojených rovnakou myšlienkou, tematikou a pod.; pravidelne sa opakujúci súbor postupov, pracovných úkonov určitého procesu; pravidelný kolobeh času.cyklus>