FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam C

Cogito (descartes, r.) - názory naň

cogito (Descartes, R.) - názory naň

cogito (Descartes, R.) (Patočka, J.)