FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam C

Cnosť (stoicizmus)

cnosť ( stoicizmus)

- schopnosť rozoznať dobré od zlého; vnútorná morálna sila človeka (148), ktorá mu umožňuje ovládať všetky túžby, vášne a rozumu (148) odporujúce sklony a podriaďovať ich požiadavkám rozumnej ľudskej prirodzenosti.

Existujú tri druhy cností: fyzické cnosti, etické cnosti a logické cnosti.

Spomedzi cností sú najcennejšie štyri: múdrosť (148), udatnosť (148), umiernenosť (148) a spravodlivosť (148). Cnosť zaručuje človeku šťastie, poskytuje mu sebauspokojenie, oslobodenie a získanie nezávislosti ( apatie (148)).

Cnosť je to isté, čo múdrosť.