FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam C

Cnosť (gassendi, p.)

cnosť ( Gassendi, P.)

- rozumom usmerňovaný návyk zachovávania náležitej miery (zlatý stred) v navzájom si odporujúcich vášňach ( L23;388).