FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam C

Cnosť - entity jej relevantného kontextu

cnosť - entity jej relevantného kontextu

neresť