FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam C

Cnosť - druhy/príklady

cnosť - druhy/príklady

cnosť božská
cnosť kardinálna
cnosť teologická
cudnosť

láska

miernosť
múdrosť

nádej

odvážnosť

pokora

rozumnosť

sila
spravodlivosť

viera

zmužilosť