FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam C

Civilizácia európska (martinka, j.)-ei

civilizácia európska ( Martinka, J.)-EI

EI1.
Základy európskej civilizácie polo¾il grécky národ pribli¾ne v 6. storoèí pr. n. l. ( L15;16)