FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam C

Civilizácia (18. stor.)

civilizácia ( 18. stor.)

- spoločnosť osvietenského racionalizmu a technickej vyspelosti v protiklade k primitivnym, barbarským spoločnostiam. Civiliázia je buď to isté, čo kultúra, alebo je to (oproti kultúre (18. stor.)) úroveň techniky a s ňou súvisiacej materiálnej kultúry ( L459;59).