FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam C

Cit - odkazy

cit - odkazy

algézia
apatia

citlivuąkárstvo

druhy/príklady citu

emócia

názory na cit

sentimentalita

výchova citová