FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam C

Cit - druhy/príklady

cit - druhy/príklady

cit estetický
cit negatívny

hnev

nádej

radosť

smútok
strach
súcit

vášeň