FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam C

Cisár byzantský

cisár byzantský

- samovládca v Byzantskej ríši. Pozri: Byzatnská ríša - panovníci.