FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam C

Cieµ poznania

cieµ poznania

- to, čo si človek vytýčil dosiahnu» v priebehu poznávania, napr. získa» vedenie o niečom.



cieµ poznania>