FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam C

Cieľ filozofie (sokrates)

cieľ filozofie ( Sokrates)

- rozumové sebapoznanie (33), opierajúce sa o psychologické pozorovanie.