FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam C

Celok ohraničený

celok ohraničený celok ohraničený (FT)

- svet sub specie aeterni