FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam C

Causa movens

causa movens (lat.)

- causa motiva - hybná príčina.