FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam C

Cassirer, e.

Cassirer, Ernst (28. 7. 1874 Breslau - 13. 4. 1945 New York) Kód: 385

- nemecký filozof, predstaviteľ marburskej školy novokantovstva. Venoval sa výskumu dejín filozofických problémov. V dejinách vedy a filozofie objavil vývin od predmetnosti k funkčne-relačnému (nenázornému) mysleniu.

Cassirer je azda najvýznamnejší historik transcendentálnej filozofie, ktorej rozvoj datuje od renesancie poukazujúc aj na jej špecifické použitie v súčasnej matematike, fyzike a chémii.

Cassirer sa snaží vylúčiť z pojmov všetky substančné vzťahy a vyjadriť ich takmer výlučne pojmom funkcie.Cassirer, E.>