FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam C

Cantor, g. - zoznam diel

Cantor, G. - zoznam diel

Beiträge zur Begrndung der transfiniten Mengenlehre, 1895 /tu slávna definicia množiny (338)

Gesammelte Abhandlungen (hrsg. von E. Zermelo), 1932