FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam B

Bytie vlastné (¹kola milétska)

bytie vlastné ( ¹kola milétska)

- je homogénne, materiálne a elementárne ( L55;76).