FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam B

Bytie (parmenides)

bytie ( Parmenides)

- je a nebytie nie je. Podstatným nóvom Parmenidovho prístupu je to, že už netematizuje "niečo jestvujúce", ale prosto "jestvujúce", bytie.