FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam B

Bytie (jaspers, k.)

bytie ( Jaspers, K.)

- to, v čom sa nachádzame, čo nás obklopuje, horizont, ku ktorému sa môžeme približovať, ale ktorý sa nám zakaždým posunie. Bytie tak ostáva stále neuzavreté, mimo všetkých konkrétnych druhov bytia, ktoré sa môžu stať predmetom vied. V neustálom presahovaní horizontov sa ukazuje, že bytie je transcedencia, ktorá sa nám neprezentuje v jednoznačných pojmoch a kategoriách, ale v symboloch, šifrách (32) ( L623;115).