FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam B

Bytie (heidegger, m.)

bytie ( Heidegger, M.)

- okolnosť, že súcno (14) je. Bytie a súcno nie je to isté, pojem bytia je všeobecnejší než pojem súcna. Pojem bytia je nedefinovateľný.