FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam B

Bytie - odkazy

bytie - odkazy

absolútno
analógia bytia

Boh
bráhman
bytie

causa essendi

dharmakája
dokonalosť
druhy/príklady bytia
duša

entity relevantného kontextu bytia
esse

horizont

kategória bytia

názory na bytie

ontológia

realita transhorizontová
rozumenie bytiu

status ontologický
stong-pa-ňid
stupňovitosť
súcno
svet

šúnjatá

tao