FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam B

Bytie - entity jeho relevantného kontextu

bytie - entity jeho relevantného kontextu

absolútno
aktualizácia
apeiron
arché
boh
bytnosť
dianie
duch
entita
esencia
existencia
fakt
hmota
idea
jav
látka
maximum bytia
nebytie
nič
ničota
objekt
podstata
pralátka
predmet
princíp
príroda
realita
skutočnosť
substancia
substrát
súcno
svet
vec
vznik
začiatok
základ
zánik
zdanie