FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam B

Bri¹ka, r.

Bir¹ka, Rudolf (1908 - 1971)

- slovenský ekonóm, predstaviteµ slovenskej politickej ekonómie trhového hospodásrtva.