FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam B

Biogénia

biogénia (gr.)

- náuka o vzniku a vývine ¾ivých organizmov ( L163;137).