FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam B

Binóm

binóm

- dvojčlen - mnohočlen, ktorý má dva členy, súčet dvoch jednočlenov (monómov). Napr.

2b + 5aýb