FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam B

Bilingvizmus zmiešaný

bilingvizmus zmiešaný

- bilingvizmus, pri ktorom boli obidva jazyky osvojené v tom istom prostredí, najčastejšie v rodine, kde sa rovnocenne používajú obidva jazyky ( L571;25).