FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam B

Bilingvizmus

bilingvizmus

- dvojjazyčnosť, schopnosť hovoriť plynule dvoma jazykmi ( L571;25).bilingvizmus>