FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam B

Bernolákovčina

bernolákovčina

- prvý spisovný jazyk Slovákov ustanovený 1787 A. Bernolákom na základe kulturnej západoslovenčiny s niektorými prvkami stredoslovenského nárečia a s fonologickým pravopisom ( L715;81).bernolákovčina>