FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam B

Balada

balada (fr.)

- lyrickoepická báseň s pochmurnym dejom a obyčajne tragickým koncom; tanečná pieseň v 14. stor. áz 15. stor.; vokálne sólové alebo zborové zhudobnenie baladického textu ( L163;117)