FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam B

Bacon, r. - zoznam diel

Bacon, R. - zoznam diel

Opus maius (Väčšie dielo), vyd. 1897

Opus minus (Menšie dielo)

Opus tertium (Tretie dielo)

Opus principale (Hlavné dielo) /zostalo nedokončené; malo podať súhrnný výklad ľudského vedenia