FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam A

Axiomatika

axiomatika

- časť základného matematického výskumu, v ktorej sa skúma metóda vypracúvania a určovania významu axióm; súbor axióm prijatých na začiatku nejakého hypoteticko-deduktívneho systému.