FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam A

Axiomatika-e

axiomatika-E

E1
"axiomatika (gr.) - časť základného matematického výskumu. V a. sa skúm metóda, ktorá slúži na presnejšiu formuláciu matematických disciplín. Táto metóda v podstate spočíva vo vypracovaní a určení významných výrokov, tzv. axióm, z ktorých možno odvodiť všetky ostatné výroky v danej oblasti." ( L74 59)