FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam A

Axióma (hilbert, d.)

axióma ( Hilbert, D.)-EI

EI1
Axiómy sa pokladajú za pravdivé nezávisle od ich mimomatematickej interpretá- cie. ( L74;59)