FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam A

Autorita (prusák, j.)

autorita ( Prusák, J.)

- spôsobilosť jednotlivca či skupiny určovať správanie ľudí pomocou noriem ( L1293;16).