FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam A

Autor

autor

- tvorca, subjekt tvorby, pôvodca diela. Osobnosť autora diela dopĺňa kontext recepciu diela.