FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam A

Autograf

autograf

- 1. vlastnoručné písmo; originál rukopisu; vlastnoručný podpis autora; autogram.

2. prístroj na samočinné zapisovanie (registrovanie) výsledkov merania, napr. barograf, oscilograf a pod.