FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam A

Autoanalýza

autoanalýza

- sebaanalýza - pokusy človeka pochopiť seba samého, porozumieť svojm správaniu, svojím myšlienkam, citom, postojom. Väčšinou sa uskutočňuje bez zásahov druhého človeka, pričom je možné (nie však nevyhnutné) vlastné uzávery porovnávať s názormi druhých. Sebaanalytickou metódou sa môže stať systematické zamyslenie , rozbor činov a fantázií, rôzne orientálne praktiky ( joga a i.) ( L217;68).