FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam A

Australopitek

australopitek

- dosiaľ najstarší známy hominid. Objavil sa pred 6,5 mil. rokmi vo východne Afrike (Lukeino a Lothagam Hill v Keni), ale až od 3,7 mil. rokov sú jeh nálezy početnejšie (Australopithecus afarensis). Vtedy prenikol aj do severovýchodnej Afriky (Hadar v Etiópii). Pred 3 mil. rokmi sa vo východnej Afrike objavil pokročilejší Australopithecus africanus (Teung, Sterkfontein v JAR) vysoký 130-140 cm a s kapacitou lebky 400-500 cm kubických a Australopithecus robustus (Olduvai v Tanzánii, Turkana v Keni, Omo v Etiópii) vzrastom vyšší (150 cm) s mozgovou kapacitou 500-550 cm kubických.

Australopitekus žil na otvorenej stepi a v lesostepi a živil sa najmä tvrdou rastlinnou potravou. Počas dlhého vývoja (5 mil. rokov) sa zväčšovala jeho mozgová kapacita. Je pravdepodobné, že používal niektoré predmety, ale vždy iba v prirodzenej podobe.