FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam A

Atenagoras z atén

Atenagoras z Atén (2. pol. 2. stor.)

- predstaviteµ kres»anskej apologetiky, platonik a autor apológie 'Posolstvo v prospech kres»anov' (napsanej okolo r. 177 n. l.).