FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam A

Asymetria

asymetria

- nerovnomernosť, nedostatok pravidelnosti, nepomer, nesúlad.

Vo vede je pojem asymetrie výsledkom poznania odchýlok od symetrieasymetria>