FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam A

Artista

artista

- profesionálny umelec vynikajúci v cvičeniach obratnosti; varietný, cirkusový alebo kabaretný umelec ( L163;95).