FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam A

Ars

ars (lat.)

- umenie, technika - cvičením nadobudnutá schopnosť, vedaars>