FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam A

Argumenta ponderantur, non numerantur.

Argumenta ponderantur, non numerantur. (lat.)

- Sila dôkazov spočíva v ich presvdečivosti, a nie počte.