FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam A

Aretológia

aretológia (gr.)

- náuka o cnosti.