FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam A

Archív

archív

- inštitúcia, ktorá preberá, ochraňuje a sprístupňuje archívne dokumenty usporiadaný súbor listín, aktov, písomností (pozri: fond archívny) ( L715;49)archív>