FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam A

Architektúra antická

architektúra antická

- základné obdobie vo vývine európskej architektury; grécka architektúra rímska architektúra, etruská architektúra a starkresťanská architektúra v obdbí od 11. stor. pr. n. l. do 6. stor. n. l.

Stavby antickej architektury sa vyznačujú dokonalými konštrukciami a jasnou dispozíciou, úhľadnými architektonickými formami, staviteľskou a výtvarnou dokonalosťou.