FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam A

Archeológia poznania (foucault, m.)-i

archeológia poznania ( Foucault, M.)-I I1.
Archeológia poznania je disciplína, ktorej vybudovanie je hlavným cieľom Foucaultových skúmaní; archeológia poznania skúma historicky sa striedajúce systémy predpokladov poznania a kultúry. Tieto predpoklady sú určované typom semiotického vzťahu alebo vzťahu slov a vecí, ktorý prevláda v kultúre toho ktorého obdobia. Foucault vyčleňuje tri takéto systémy predpokladov (epistémy): renesančnú, klasickoracionalistickú a súčasnú.