FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam A

Archai (foucault, m.)

archai ( Foucault, M.)

- je stredná zóna alebo oblasť životného sveta, ktorá sa nachádza medzi oblasťou kódov a oblasťou reflexie a ktorú tvoria apríórne štruktúry umožňujúce nám vidieť vecný poriadok, dospievať k špeciálnovedným a filozofickým poznatkom a teoretizovať. Štruktúra týchto archai, podoba, v ktorej vstupujú do času a priestoru a sú schopné vytvoriť podklad pre prácu vied a filozofickú reflexiu, sa môže stať predmetom zvláštneho štúdia - Foucaultovej archeológie ( L309;231).