FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam A

Arbitrárny

arbitrárny

- arbitrérny - javiaci sa ako ľubovoľný, bez rozumovej opory, závisiaci čisto na individuálnom rozhodnutí, ako sa človeku chce, nie na všeobecne platných dôvodoch.